INFO JUNTA AEMDEKP

INFO JUNTA AEMDEKP

Assemblea General 2018

noticiesPosted by comunicació AEMdeKP Tue, February 13, 2018 15:59:05
Es convoca la Assemblea General del club, el proper divendres, 23 de febrer de 2018, a les 20,30h en unica convocatoria, a la sala d'actes del Museu Molí Paperer.

La assistència a aquesta Assemblea es limitada als socis del Club que estiguin al corrent de pagament de les quotes del any present.